Festiwal Wilno w Gdańsku
niedziela, 21 maja 2023 07:17

LIST OTWARTY

Drodzy członkowie i przyjaciele Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników

Wilna i Ziemi Wileńskiej

Już nie spotkamy się, jak zwykle, we wrześniowy weekend 2023 roku na

XX Festiwalu Wilno w Gdańsku.

Nie wiem, tak naprawdę, co kieruje osobami, które, mam wrażenie, usilnie dążą

do zmarginalizowania tradycyjnej, ważnej dla Gdańska imprezy jaką jest Festiwal

Wilno w Gdańsku. Bo tak traktujemy propozycję włączenia tego festiwalu w wydarzenie jakim jest Jarmark Dominikański. Ten , nasz festiwal, ważny jest dla, Gdańska, Wilna,

Polski Litwy - jest szansa do wyrażenia szacunku dla przeszłości i szansa do budowania dobrych relacji polsko-litewskich.

Nie będę powtarzać argumentów , które wielokrotnie przedstawiałam w rożnych

rozmowach.

Chce tylko zwrócić uwagę na jeden, moim zdaniem, bardzo ważny aspekt.

Ten Festiwal był i jest dla nas, gdańskich Wilnian, niezwykle ważnym wydarzeniem.

Raz w roku było głośno o Wilnie , o nas.

Czuliśmy, ze jesteśmy ważni, szanowani, że ceni się nasz wkład w odbudowę Gdańska.

Przez wiele lat, w czasach PRL próbowano zabierać nam nasze niezbywalne prawa

do szacunku, uznania, doceniania.

Boleśnie więc odczuwamy to, że teraz, kiedy zostało nas już tak niewielu,

chce się nam zabrać to wszystko co dają nam dni Wilna w Gdańsku.

I nie zmiana terminu jest tu istotą naszego sprzeciwu , ale odebranie Festiwalowi

jego unikalności , „osobowości” poprzez uczynienie go jednym z elementów

dużego i ważnego wydarzenia jakim jest Jarmark Dominikański.

Myślę, ze każdy kto zna nasze miasto i jego powojenną historię rozumie nas i poprze

nasz protest przeciwko planowanym zmianom dotyczącym organizacji Festiwalu Wilno w Gdańsku.

Z szacunkiem

w imieniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski

Bożena Kisiel

Prezes

 
© 2010 Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski | Joomla Template by vonfio.de